அலுமினா கெமிக்கல் ஃபில்லர் பால்

 • அலுமினா செராமிக் ஃபில்லர் உயர் அலுமினா மந்த பந்து/99% அலுமினா பீங்கான் பந்து

  அலுமினா செராமிக் ஃபில்லர் உயர் அலுமினா மந்த பந்து/99% அலுமினா பீங்கான் பந்து

  இரசாயன நிரப்பு பந்து பண்புகள்: மாற்று அலுமினா பீங்கான் பந்து, நிரப்பு பந்து, செயலற்ற பீங்கான், ஆதரவு பந்து, உயர் தூய்மை நிரப்பு.

  இரசாயன நிரப்பு பந்து பயன்பாடு: பெட்ரோகெமிக்கல் ஆலைகள், இரசாயன இழை ஆலைகள், அல்கைல் பென்சீன் ஆலைகள், நறுமண ஆலைகள், எத்திலீன் ஆலைகள், இயற்கை எரிவாயு மற்றும் பிற தாவரங்கள், ஹைட்ரோகிராக்கிங் அலகுகள், சுத்திகரிப்பு அலகுகள், வினையூக்கி சீர்திருத்த அலகுகள், ஐசோமரைசேஷன் யூனிட்கள், டிமெதிலேஷன் அலகுகள் போன்றவற்றில் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. சாதனங்கள்.உலையில் உள்ள வினையூக்கி, மூலக்கூறு சல்லடை, டெசிகண்ட் போன்றவற்றிற்கான துணைப் பொருள் மற்றும் டவர் பேக்கிங்.குறைந்த வலிமையுடன் செயல்படும் வினையூக்கியை ஆதரிக்கவும் பாதுகாக்கவும் வாயு அல்லது திரவத்தின் விநியோக புள்ளியை அதிகரிப்பதே இதன் முக்கிய செயல்பாடு ஆகும்.

  இரசாயன நிரப்பு பந்துகளின் அம்சங்கள்: அதிக தூய்மை, அதிக வலிமை, அதிக வெப்பநிலை எதிர்ப்பு, உயர் அழுத்த எதிர்ப்பு, வலுவான அமிலம் மற்றும் காரம் அரிப்பு எதிர்ப்பு, நல்ல வெப்ப அதிர்ச்சி நிலைத்தன்மை மற்றும் நிலையான இரசாயன பண்புகள்.

  இரசாயன நிரப்பு பந்துகளின் விவரக்குறிப்புகள்: 3 மிமீ, 6 மிமீ, 8 மிமீ, 9 மிமீ, 10 மிமீ, 13 மிமீ, 16 மிமீ, 19 மிமீ, 25 மிமீ, 30 மிமீ, 38 மிமீ, 50 மிமீ, 65 மிமீ, 70 மிமீ, 75 மிமீ, 100 மிமீ.